marți, 30 octombrie 2012

Românii din Italia despre candidaţii din diaspora: “Românii se simt abandonaţi”

Românii din Italia despre candidaţii din diaspora: “Românii se simt abandonaţi”:
Continuăm prezentarea opiniilor exprimate de reprezentanţi ai comunităţii de români cu privire la candidaţii numiţi de la Bucureşti pentru un loc în Parlamentul României.
AureliaCeoromila: “Stupefacţie”Aurelia Ceoro mila, din Arezzo,candidată la alegerile locale din Italia, în 2010, îiinvită pe noii candidaţi dinDiasporă să intre în contact  direct cu românii din străinătate.
“Pentru Diaspora e nevoie depoliticieni care cunosc realităţilepe viu, oameni care au fost în contactdirect cu dificultăţile pe careemigranţii români trebuie să leînfrunte, începând de la locul demuncă al fiecăruia, continuând cuparcursul greoi al integrării şi pânăla imaginea generală a comunităţiiromâneşti.
Românii se simt abandonaţi şideseori acuzaţi de clasa politicădin România. Fără să mai punemîn discuţie activitatea parlamentarilordin Colegiul nostru care dacăa existat, a fost de mică amploareşi nu a schimbat nimic în bine. Aşvrea să-mi exprim stupefacţia pecare am avut-o la desemnareanoilor candidaţi pentru Diaspora.
Doi cântăreţi care în afară defaptul că au un carnet de partid şică au făcut spectacole electorale înţară, nu ştiu probabil nici măcarcapitalele ţărilor din colegiu, iarCristian David, pe care l-amîntâlnit la Roma şi ne spunea că-iplace muzica ţigănească, dar nusuportă ţiganii.
 Dacă criteriul de desemnare aacestor candidaţi a fost muzică,atunci aş vrea să le transmit căromanilor nu le mai arde demuzică populară, folk

Citeşte mai mult...