vineri, 31 august 2012

Strategia Europa 2020 - linkuri utile


Europa 2020 – Priorităţi
Prin strategie au fost stabilite obiective care vizează domeniul ocupării forţei de muncă, al cercetării, dezvoltării şi inovării, al schimbării climatice şi al energiei, educaţiei, sărăciei şi excluziunii sociale. Pe aceste domenii sunt centrate şapte iniţiative majore:

Europa 2020 este o strategie care vizează priorităţi şi iniţiative legate de următoarele subiecte: agenda digitală, o uniune a inovării, tineretul în mişcare, eficienţa utilizării resurselor, o politică industrială adaptată erei globalizării, agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă, platforma de combatere a sărăciei.
Link-uri utile

În atingerea obiectivelor strategiei, statele membre joacă un rol important prin aplicarea reformelor necesare, la nivel naţional, şi prin colaborarea cu Comisia Europeană.