luni, 13 ianuarie 2014

Crearea de locuri de munca in cadrul proiectelor finantate prin POR si derulate de Autoritati Publice Locale

Pozitia AM POR cu privire la indeplinirea indicatorului “crearea de locuri de munca” in cadrul proiectelor finantate prin POR si derulate de Autoritati Publice Locale

Urmare a numeroaselor solicitari de luare de pozitie formulate de beneficiarii publici ai contractelor de finantare POR, referitor la atingerea indicatorului “locuri de munca”, Autoritatea de Management a transmis un punct de vedere in acest sens, dupa cum urmeaza:

Masurile care reglementeaza ocuparea posturilor vacante in sectorul bugetar constituie una dintre componentele pachetului legislativ menit sa asigure un control strans al cheltuielior bugetare, de continuare a politicii de consolidare fiscal, iar respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor totale si ale cheltuielior de personal aferente bugetului general consolidate, precum si mentinerea unui numar constant al posturilor ocupate in sectorul bugetar, reprezinta conditionalitati in derularea acordurilor de imprumut cu organismele financiare internationale.

Pentru evitarea disfunctionalitatilor care pot aparea in acest moment prin neindeplinirea prevederilor contractuale din cadrul proiectelor cu finantare nerambursabila la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, AM POR recomanda ca, in situatia in care unele dintre posture se incadreaza in categoria posturilor unice, astfel cum sunt definite la alin. 26 al art.22 din OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, sa se initieze demersurile prevazute de dispozitia alin (2) al aceluiasi articol.

Procedura de solicitarea a ocuparii posturilor vacante definite in OUG 34/2009, prevederile HG nr. 125/2013 privind ocuparea posturilor vacante dupa data de 1 ianuarie 2013 pentru personalul din sistemul de asistenta sociala, precum si prevederile OUG 77/2013 sunt descrise in documentul pe care-l puteti descarca mai jos.

AM POR mai precizeaza ca la nivelul beneficiarului proiectului exista posibilitatea alocarii de personal disponibil in celelalte departamente ale acestuia, cu conditia modificarii fisei de post astfel incat sa corespunda intru totul noului post, acoperind atributii specifice operarii proiectului finantat prin POR. In cazul in care nu poate avea loc o redistribuire de personal de la alte departamente ale beneficiarului, atunci beneficiarul poate externaliza serviciile aferente operarii proiectului finantat din fonduri europene prin aplicarea prevederilor legislatiei in materia achizitiilor publice, putandu-se incheia contracte de servicii.

Aceste ultime doua situatii pot reprezenta masuri cu caracter temporar in scopul asigurarii sustenabilitatii proiectului, pana cand se vor putea face angajari de personal potrivit legislatiei in vigoare, avand in vedere obligatia beneficiarului de realizare a indicatorului “Locuri de munca nou create”, asumat prin contractul de finantare ce va fi monitorizat pe toata perioada de valabilitate a contractului.

Descarca documentul integral!


Cu stima,
Constantin Amarinei

************************************************************
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
Biroul Regional de Informare