joi, 30 ianuarie 2014

Energia: o aprovizionare sigură şi durabilă, la preţuri corecte

Țările din UE trebuie să facă eforturi pentru a aplica în totalitate normele UE în materie de energie, astfel încât potenţialul pieţei să fie valorificat pe deplin, în avantajul consumatorilor.
Ţările UE au convenit asupra unor norme comune English care să contribuie la creşterea competitivităţii pieţei energiei. Astfel, cetăţenii şi întreprinderile vor beneficia de o aprovizionare sigură şi durabilă, la preţuri corecte.
Normele sunt esenţiale pentru depăşirea problemelor cu care ne confruntăm astăzi, printre care schimbările climatice şi dependenţa excesivă de importuri. De asemenea, sunt importante pentru a asigura accesul tuturor cetăţenilor europeni la energie, la preţuri accesibile.
În această direcţie, s-au făcut unele progrese. În prezent, consumatorii beneficiază de o ofertă mai variată, preţurile angro sunt ţinute sub control şi este asigurată cantitatea de energie necesară.
În alte domenii, unele ţări din UE avansează mai încet. Pentru a accelera procesul, Comisia doreşte să facă mai mult pentru a-i ajuta pe consumatori să profite din plin de avantajele unei pieţe competitive. Printre măsurile menite să amelioreze funcţionarea pieţei interne a energiei DeutschEnglishfrançais se numără:
  • garantarea aplicării corecte a normelor de către toate ţările – unele nu fac încă acest lucru, în special în cazul normelor privind interconectarea pieţelor gazului şi electricităţii DeutschEnglishfrançais
  • informarea consumatorilor cu privire la totalitatea drepturilor care le revin, inclusiv dreptul de a schimba furnizorul gratuit, în interval de trei săptămâni. Astfel, consumatorii ar putea economisi 13 miliarde de euro pe an dacă toată lumea ar plăti cele mai mici preţuri
  • promovarea montării de contoare inteligente, care le permit consumatorilor să îşi monitorizeze consumul în timp real şi să îşi gestioneze mai bine facturile la energie
  • prezentarea mai clară a preţurilor, tarifelor şi ofertelor, ceea ce ar contribui la protejarea consumatorilor vulnerabili
  • eliminarea preţurilor reglementate - acestea le creează consumatorilor falsa impresie că preţurile pe care le plătesc sunt cele mai mici posibile şi constituie un obstacol în calea concurenţei şi a investiţiilor (la ora actuală, doar 9 ţări din UE nu reglementează preţurile cu amănuntul).
Etapele următoare
Unele ţări intenţionează să propună măsuri de stimulare a furnizorilor tradiţionali, pentru a menţine disponibilă capacitatea de producţie de electricitate în cazul în care cererea nu poate fi acoperită cu ajutorul surselor de energie variabile (cum ar fi energia solară sau eoliană).
Înainte de a introduce astfel de măsuri, este necesar să se analizeze mai bine motivele pentru care ţările UE nu investesc în creşterea capacităţii de producţie. De asemenea, guvernele naţionale ar trebui să încerce să se aprovizioneze de la furnizori din alte state membre, lucru care ar putea fi mai rentabil.
Comisia va propune şi orientări privind promovarea surselor regenerabile de energie.
Mai multe informaţii despre piaţa europeană a energiei Deutsch (de) English (en) français (fr)