joi, 19 decembrie 2013

Buletin informativ al Comitetului Regiunilor al UE

cid:image001.png@01CEFA5D.20E20930
Buletin informativ
al Comitetului Regiunilor al UE
decembrie 2013       bird.gif Urmăreşte-ne pe Twitter @EU_CoR
cid:image003.gif@01CEFA5D.20E20930
Ştiri
cid:image004.jpg@01CEFA5D.20E20930
Şefii de stat și de guvern pun accentul pe ponderea democraţiei locale în cadrul politicilor Parteneriatului estic
Comitetul Regiunilor salută concluziile summitului, prin care șefii de stat şi de guvern acordă o importanță deosebită autorităţilor locale şi regionale și recunosc explicit ponderea democraţiei locale în cadrul politicilor Parteneriatului estic.
cid:image005.jpg@01CEFA5D.20E20930
CoR salută reforma politicii de coeziune, dar se opune suspendării fondurilor pe baza condiţionalităţii macroeconomice
​Regiunile și orașele din UE și-au exprimat mulțumirea că, în sfârșit, au fost adoptate reglementările privind politica regională și că multe dintre propunerile lor au fost luate în considerare. În cadrul unei dezbateri cu președinta Comisie REGI a Parlamentului European, Danuta Hübner,membrii Comitetului Regiunilor (CoR) au sprijinit contribuția Parlamentului.
cid:image006.jpg@01CEFA5D.20E20930
Dezbatere cu participarea candidaților la președinția Comisiei, în cadrul Summitului orașelor și regiunilor
Comitetul Regiunilor și regiunea Atica vor organiza la data de 7 și 8 martie 2014, la Atena,al șaselea Summit european al oraşelor şi regiunilor. Această manifestare va prilejui examinarea strategiei UE pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă, însoțită de o dezbatere privind eforturile depuse la nivel european, național și local pentru a se ajunge la o creștere creatoare de locuri de muncă.
cid:image007.gif@01CEFA5D.20E20930
Alegeri europene 2014
cid:image008.jpg@01CEFA5D.20E20930
Alegerile europene din 2014 se concentrează asupra nivelului local
​Între 22 și 25 mai, peste 350 de milioane de cetățeni vor vota pentru alegerile europene, contribuind astfel la hotărârea viitorului UE. Comitetul Regiunilor este angajat în sprijinirea eforturilor Parlamentului European de a elabora o campanie de comunicare de succes pentru alegeri.
Romanian delegation
Membrii români ai CoR discută despre campania electorală a Parlamentului European 
Delegația română a CoR s-a întâlnit cu șeful Biroului de informare al Parlamentului European din București, pentru a discuta despre alegerile europene din 2014. Parlamentul European consideră CoR drept un partener privilegiat pentru lansarea mesajelor sale electorale în afara Bruxelles-ului.
cid:image010.gif@01CEFA5D.20E20930
CoR la lucru
cid:image011.jpg@01CEFA5D.20E20930
Gestionarea frontierelor UE: CoR pune la îndoială necesitatea și rentabilitatea sistemelor propuse
Ca răspuns la inițiativa UE de asigurare a unei gestionări mai eficiente a fluxurilor de călători la frontierele sale externe (Pachetul „Frontiere inteligente”), Comitetul Regiunilor a exprimat serioase îngrijorări cu privire la implicațiile propunerilor pentru drepturile fundamentale, în special libera circulație a persoanelor și protecția datelor cu caracter personal ale resortisanților unor țări terțe.
cid:image012.jpg@01CEFA5D.20E20930
Romii în Europa: statele membre nu reușesc să își îndeplinească promisiunile și să implice administraţia locală
Pentru a putea combate discriminarea romilor în diverse comunități din Europa, autorităţile locale şi regionale trebuie să primească un sprijin politic și financiar mai consistent, a declarat Roger Stone.
cid:image013.jpg@01CEFA5D.20E20930
Lansarea concursului pentru titlul „Regiune europeană întreprinzătoare”, ediția 2015
Comitetul Regiunilor a lansat ediția 2015 a concursului „Regiune europeană întreprinzătoare” (REI) care își propune să recompenseze orașele și regiunile cu viziunile cele mai orientate spre viitor din Europa. Cea de a 5-a ediție, pentru care termenul de depunere a candidaturilor este 31 martie 2014, a fost deschisă de dl Luc Van den Brande (BE-PPE), președintele Agenției de legătură Flandra-Europa, la Adunarea IMM-urilor europene care s-a desfășurat la Vilnius.
cid:image007.gif@01CEFA5D.20E20930
Europa 2020
cid:image014.jpg@01CEFA5D.20E20930
Conferința „Cultură și creativitate: Regiunile și orașele Europei: o valoare adăugată”
În cadrul noilor oportunități de finanțare ale UE pentru perioada 2014-2020, conferința Comitetului Regiunilor din 29 și 30 ianuarie 2014 va reuni factori de decizie, experți, creatori și analiști de tendințe, artiști și reprezentanți ai asociațiilor europene și organizațiilor internaționale pentru a discuta povești de succes din sectoarele culturale și creative și impactul acestora asupra dezvoltării locale.
cid:image015.jpg@01CEFA5D.20E20930
Fondurile structurale sunt esențiale pentru soluționarea decalajelor dintre regiuni în domeniul inovării 
Numai una din zece regiuni ale UE cheltuie peste 3% din PIB pentru cercetare. Aceste regiuni, în număr de 30, reprezintă 40% din investițiile în inovare și sunt concentrate în opt țări. O conferință desfășurată la Comitetul Regiunilor (CoR) a reunit instituții, state membre și regiuni, în cadrul unei dezbateri despre modul în care trebuie abordate decalajele în materie de inovare și cum trebuie aplicată la nivel regional inițiativa „O Uniune a inovării”.
cid:image007.gif@01CEFA5D.20E20930
Ştiri locale
cid:image016.jpg@01CEFA5D.20E20930
Gradul de absorbție a fondurilor europene in regiunea Nord-Est: 62%
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est s-a reunit pentru ultima dată în acest an pentru a discuta despre stadiul implementării Programului Operațional Regional 2007-2013 în Regiunea Nord-Est şi a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, dar şi despre stadiul activităților de planificare și programare pentru perioada 2014-2020.
cid:image017.jpg@01CEFA5D.20E20930
Promovarea turismului cultural-religios din regiunea Nord-Est (video)
Clipul Regiunea Nord-Est îți îmbogățește spiritul invită la o introspecție cultural-religioasă prin cele mai importante obiective din patrimoniul regiunii, într-un efort de cristalizare a pieței domestice și de valorificare a potențialului ridicat de dezvoltare oferit de aceste atracții turistice.
Commission logo
UE investește aproape 83 de milioane de euro pentru îmbunătățirea conexiunilor rutiere din centrul României
Comisia Europeană a aprobat o investiție de 82,7 milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru construcția unei șosele de centură de 18,5 km la Brașov, cel de-al șaptelea oraș al țării.
cid:image019.jpg@01CEFA5D.20E20930
Biserica Sfântul Sava - reabilitată prin REGIO
Parohia Sf. Sava din Iasi a derulat un proiect de “Reabilitare si integrare turistica a ansamblului monument istoric 'Sf. Sava'", in valoare de 4,38 milioane Euro, din care aproximativ 3,47 milioane Euro finantare nerambursabila, beneficiind astfel de finantarile dedicate patrimoniului cultural prin Programul Operational Regional.
cid:image020.jpg@01CEFA5D.20E20930
Borboly Csaba: negocierile între UE și Republica Moldova trebuie susținute
Finanțarea comunităților locale cu bani europeni și sprijinirea prin toate modalitățile posibile a Republicii Moldova au fost solicitările lui Borboly Csaba la întâlnirea dintre Comitetul Regiunilor și Congresul Autorităților Locale și Regionale care a avut loc în decembrie, la Paris.
Christmas tree with decorations
Școli europene partenere într-un proiect de Crăciun
Este vorba de un proiect anual organizat de centrul de informare Europe Direct (EDIC) Llangollen din Țara Galilor de Nord-Est. În fiecare an, mii de elevi din învățământul primar creează podoabe pentru pomul de Crăciun care evocă regiunea în care trăiesc și fac schimb cu școli din alte țări europene.
cid:image022.gif@01CEFA5D.20E20930
Agenda
22 ianuarie
Ședința Comisiei CAFA, sediul CoR, Bruxelles.


30 & 31 ianuarie
A 105-a sesiune plenară a CoR, sediul CoR, Bruxelles.